Dagtochten

 

Covid richtlijnen touringcarvervoer

COVID19-RICHTLIJNEN TOURINGCARVERVOER

De richtlijnen zijn  gebaseerd op de overheidsadviezen en deels op de regels die gelden in het openbaar vervoer, aangevuld met enkele branchespecifieke zaken. De richtlijn is door Busvervoer Nederland in overleg met overheden opgesteld

Deze richtlijn geldt in de touringcar en op instapplekken en uitstapplekken.

Deze richtlijn geldt niet op de eindbestemming of tussenstops van de touringcar. Op deze plekken gelden de algemene COVID19-richtlijnen.

1. Draag de hele rit een mondkapje

2. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende (gezondheids)verklaring vervoer per touringcar heeft ingeleverd bij de ritorganisator ofwel de vervoerder. Dit regelt van Oeveren voor u vooraf of bij het instappen. 

3. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft.

4. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden.

5. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft. 

6. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen;

a) Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit

b) Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand van elkaar vandaan.

c) Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten.

d) Passagiers gebruiken dezelfde zitplaats.

e) Laat s.v.p. geen afval achter; en met name geen gebruikte mondkapjes.

f) Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste uitstappen.